Økonomisk politik

Som konservative mener vi, at samfundets stærkeste skal hjælpe de svageste. Vi går ind for, at det offentlige skal være så stærkt, at det kan rejse den svage, men det offentlige skal samtidig være for svagt til at knække den stærke.

 

Det er en konservativ mærkesag at gøre Guldborgsund Kommune økonomisk uafhængig af andre kommuner. Det kræver investeringer i kommunens erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt kultur- og fritidsliv. Vi ønsker derfor en retfærdig udligning mellem Danmarks kommuner, da flere kommuner har eksporteret deres sociale problemer til os. Vi går ind for national sammenhæng, hvor vi også selv yder vores bedste.

Det er derfor helt essentielt for Det Konservative Folkeparti, at Guldborgsund Kommune får afdraget på sin gæld i den kommende byrådsperiode. Dermed ligger gælden ikke fremtidige generationer til last. Hvis der bliver overskud, skal overskuddet komme borgerne til gode. Som konservative mener vi af princip, at pengene ligger bedst i borgerens egen lomme. Det er vores ambition at fastholde eller sænke kommuneskatten.

Vi ønsker, at grundskylden skal fastfryses og, hvis muligt, nedsættes. Når der skal findes kommunale besparelser, vil vi se på mulighederne for udlicitering af opgaven til private virksomheder, der er underlagt konkurrence, så vores borgere fortsat får en god service. Derudover vil vi se på kommunale ansvarsområder og sikre, at ansvaret er klart fordelt mellem de enkelte kommunale centre.

Vi vil dog altid tage den politiske situation i betragtning og bruge et kommunalt flertal konstruktivt. Det Konservative Folkeparti er på den måde en arbejdende stemme, der hellere vil sidde med ved forhandlingsbordet og indgå kompromis end at stå alene uden for døren med sin mærkesag.

Som konservative vil vi være stemmen, der sikrer økonomisk uafhængighed, og at den offentlige gæld ikke flyttes til den fremtidige generation.