Tilflytterpolitik, kommunalt image og turisme

For at Guldborgsund Kommune kan give sine borgere en kvalitetsfuld service, skal kommunen have det bedst mulige indtægtsgrundlag.

Som konservative mener vi derfor, at det er nødvendigt at formulere en tilflytterpolitik med en langsigtet strategi for tiltrækning af især yngre borgere.
Guldborgsund Kommune er et fantastisk sted at bo, vokse op og blive gammel. Guldborgsunds naturliv er helt unikt. Der er højt til loftet og en menneskelig åbenhed, som man ikke møder mange andre steder. Der er mulighed for at bo på landet uden at have lang afstand til en god handelsby. Vi ligger på linjen mellem København og Hamburg, der giver de ideelle muligheder for at pendle til Nordeuropas metropoler. Denne historie skal Guldborgsund Kommune blive bedre til at formidle til potentielle tilflyttere. Når en offentlig eller privat arbejdsplads flytter til området, skal kommunen gøre en aktiv indsats for at få medarbejderne til at bosætte sig i vores lokalområde.

Indsatsen afhænger i høj grad af kommunens image. Som konservative foreslår vi derfor, at Guldborgsund Kommune formulerer et image, der meget klart beskriver, hvad kommunen kan tilbyde borgere i forskellige aldersgrupper. Dette image skal bruges aktivt i markedsføringen over for potentielle tilflyttere.

I denne sammenhæng kan turisme også anvendes til at promovere kommunens image. Vi ønsker et stærkt samarbejde med andre kommuner om turismen, men mener samtidig, at Guldborgsund Kommune igen skal have det direkte ansvar for turistkontoret.

For at give turisterne den bedste oplevelse skal vi støtte turisthvervet på bedste vis ved at fjerne alle unødvendige skatter og afgifter. Derudover ønsker vi som konservative at få skabt et årshjul over områdets aktiviteter med henblik på at markedsføre de forskellige sæsoners begivenheder for turister, der kommer igen. Det vil give turisthvervet en mere stabil kilde til indtægt.

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter kommunens gode image ud over kommunens grænser for at tiltrække nye borgere og turister.