Erhvervspolitik og iværksættelse

Som konservative er det helt essentielt for os, at erhvervslivet har de optimale rammevilkår og ikke pålægges uhensigtsmæssige skatter, afgifter og byrder.

Guldborgsund Kommune er i en fremgangsperiode. Femern-forbindelsen og den nye Storstrømsbro gør Guldborgsund Kommune til et knudepunkt på linjen mellem København og Hamburg. Nye anlægsprojekter skaber optimisme og nye arbejdspladser. Desværre har disse projekter en udløbsdato. Derfor ønsker vi som konservative at fremme mulighederne for firmaer, der ønsker at etablere sig i Guldborgsund og give en bedre service til dem alle, uanset branche. Derudover ønsker vi, at der oprettes et kommunalt erhvervs- og turismeudvalg, der skal formulere en langsigtet erhvervsstrategi, der satser på specifikke brancher og fortællingen om disse brancher. Det vil skabe nye arbejdspladser og styrke kommunens omdømme.

Samtidig vil det være til gavn for kommunens budgetter at udlicitere så mange opgaver som muligt. Konkurrencen vil gøre, at vi får den bedste service til laveste pris.

Derudover vil vi arbejde for en bedre og mere moderne infrastruktur. Vores vej- og tognet skal vedligeholdes. Området ved Business Park Falster, motorvejsafkørsel 43, skal endvidere udbygges som et vækstcenter, der kan tiltrække virksomheder fra hele Europa. I digitaliseringens tidsalder er det essentielt, at vores virksomheder har en hurtig internet- og mobildækning. Vi vil som konservative arbejde for, at internetdækningen fortsat forbedres og komme sorte huller til livs.

Havnemiljøerne i Guldborgsund Kommune ønsker vi at udvikle, så de får de bedst tænkelige betingelser for at byde på større opgaver. Hver af de fire havne har deres potentiale for at byde på opgaver i Danmark og resten af Nordeuropa.

Business Lolland-Falster skal fortsat være indgangsvinklen til erhvervsudviklingen i kommunen. Business Lolland-Falsters vigtigste opgave er at skaffe arbejdspladser til området og skal derfor være mere proaktiv i forhold til at tiltrække nye virksomheder, støtte eksisterende virksomheder inden for alle brancher samt tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

Endelig skal vi give iværksættere den bedste støtte til at få deres projekt til at lykkes. Vi skal i højere grad understøtte nye erhvervsnetværk, særligt for yngre, kvinder og tilflyttere.

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter grænserne for erhvervslivet og skaber jobs i Guldborgsund Kommune.