Uddannelses- og beskæftigelsespolitik

For at understøtte den aktive erhvervspolitik ønsker vi som konservative en stor, veluddannet arbejdsstyrke, der kan løse virksomhedernes opgaver på tilfredsstillende vis.

Vi vil derfor kæmpe for at bevare områdets erhvervs- og professionsuddannelser og sikre, at de har de fornødne midler til at give de studerende undervisning på højeste niveau inden for deres fag. Det skal være muligt for alle at finde en praktikplads i nærområdet. Ved at have et stort lokalt udbud af uddannelser, der passer til det lokale arbejdsmarked, kan vi sikre, at yngre borgere ikke er nødt til at flytte væk for at få den uddannelse, de drømmer om og efterfølgende ønsker at bruge i vores område.

Samtidig vil vi som konservative gerne skabe et netværk mellem vores lokale virksomheder, jobcentrene og landets universiteter. Guldborgsund Kommune skal derfor i samarbejde med Business Lolland-Falster være til stede på landets universiteter og repræsentere områdets lokale virksomheder. Gennem denne kontakt vil vi sikre, at lokale virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, at nyuddannede kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og at Guldborgsund Kommune får en ny række af tilflyttere.

Guldborgsund Kommune har en skæv sammensætning på arbejdsmarkedet. En stor del af folk i beskæftigelse er ældre, og samtidig står vi med en stor gruppe af ufaglærte, der er særligt sårbare på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at tilbyde ufaglærte en uddannelse, der kan sikre deres rolle på arbejdsmarkedet og i det lokale erhvervsliv.

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter områdets uddannelser op ad kvalitetens rangstige og sikrer bedre jobmuligheder.