Miljøpolitik

Som det eneste grønne, borgerlige parti går vi som konservative ind for at skabe et bæredygtigt samfund, hvor vi passer på vores natur, vores klima og miljø.

 

Vi ser et potentiale i at udnytte den grønne omstilling til at skabe arbejdspladser. Vi skal satse mere på at udvinde energi fra alternative energikilder, både fra traditionelle kilder som sol og vind og i højere grad anvende resterne fra vores landbrugsproduktion til energiproduktionen. Det kan skabe nye arbejdspladser og tiltrække personer med længere uddannelser.

Som konservative ønsker vi at samtænke miljøpolitikken med vores uddannelsespolitik. Der skal tages initiativ til miljø- og klimaundervisning i skolerne med hyppigere besøg på lokale miljøanlæg og hos lokale energiproducenter.

Vi har alle et ansvar for at kunne give en bedre klode videre til vores børn. Som konservative ønsker vi derfor, at kommunen påtager sig et særligt ansvar i at tænke miljørigtigt. Ved enhver renovering eller nybyggeri skal der anvendes energirigtige og miljøvenlige løsninger, ligesom den kommunale transport skal omstilles miljøvenligt, når transportmidler skal udskiftes.

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter Guldborgsund Kommune op forrest i den grønne omstilling.