Skolepolitik og daginstitutioner

Som konservative ser vi daginstitutionerne og Folkeskolen som fundamentet for dannelsen af vores børn til fremtidige samfundsborgere.

Familielivet er en kerneværdi for os som konservative, fordi det gode familieliv er udgangspunktet for en god tilværelse. Derfor skal Guldborgsund Kommune tilbyde rammer for et godt familieliv. I Folkeskolen skal faglighed gå hånd i hånd med respekt for et trygt familieliv, foreningsarbejde og fritidsinteresser.

Derfor ønsker vi, at børnene i Guldborgsund Kommune får en kortere skoledag, så de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber, som de selv har valgt sammen med deres forældre. I forlængelse heraf mener vi ikke, at skolelærerne skal tvinges til at forberede sig på skolen. Når læreren får lov til selv at vælge rammerne for sin forberedelse, får man en mere engageret lærer, der ikke producerer undervisning på samlebånd.

Vi skal forberede vores børn på at være borgere i en globaliseret verden med digitale kommunikationsmidler. Det vigtigste er at ruste vores børn og unge til at komme videre på en ungdomsuddannelse. Som konservative ønsker vi derfor at styrke undervisningen i dansk og matematik, så alle får de nødvendige karakterer for at komme videre i uddannelsessystemet. Derudover ønsker vi en bedre sprogundervisning med mulighed for at vælge nye fremmedsprog til allerede fra 3. klasse, uden at det bliver obligatorisk for alle. Det vil endvidere styrke børnenes kulturelle forståelse, hvor kendskabet til dansk kultur er indgangen til forståelse af andre kulturer.

I udskolingen ønsker vi større fokus på digital dannelse og iværksættelse. I et samfund, hvor vi omgås hinanden digitalt er det vigtigt at lære unge mennesker at behandle hinanden med respekt på sociale medier. Derudover ønsker vi, at digitale medier og værktøjer bliver integreret i elevernes hverdag, så skoledagen bliver varieret mellem faglig og praktisk læring. Endelig vil vi som konservative tage initiativ til et iværksættelsesforløb på de ældste klassetrin, så eleverne stifter bekendtskab med udvikling af virksomhedsidéer og budgetlægning.

Vi ønsker en skolestruktur, der passer til antallet af børn i lokalområdet. En nærliggende skole er essentiel for at styrke miljøet i det lokale område, men skal ses i forhold til elevtallet.

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter vores børn ind i den nye tidsalder og ruster dem til livet i en digitaliseret og globaliseret verden.