Kultur- og fritidspolitik

Som konservative ønsker vi at fremme kultur- og fritidslivet, som er det, der binder os sammen som folk, giver os glæde og aktivitet i samfundet.

 

Vi vil derfor have udviklet et kulturkort over Guldborgsund Kommune, der giver borgere og turister et solidt overblik over de kulturelle tilbud. Kortet skal vise vores fælles historier, vores formidlende museer, musik- og aftenskoler, vores sports- og fritidsanlæg, svømmehaller og strande. Det vil skabe synlighed over mangfoldigheden af kulturelle tilbud til gavn og glæde for vores nuværende borgere og gøre os til en attraktiv kommune at bosætte sig i.

Vi vil støtte op om enhver idé, der opfordrer børn og unge til at røre sig og have et aktivt fritidsliv. Vi skal derfor sikre, at lokaler, haller og fritidsanlæg er i god og brugbar stand og har moderne faciliteter.

Det er gennem et aktivt fritidsliv, at man møder nye mennesker og kommer i nye netværk. Det er essentielt for integrationen i vores samfund. Vi vil derfor støtte og fremme ethvert kultur- og fritidsinitiativ, der har et integrationsmæssigt formål. Kulturen er det, der binder os sammen som lokalsamfund såvel som nation, og det er vigtigt, at tilflyttere fra udlandet og flygtninge bliver en del af dette fællesskab. Det vil sikre Danmarks fremtid.

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter kultur- og fritidslivet ind i borgernes hverdag gennem synlighed og aktivitet.