Ældre-, handicap- og frivillighedspolitik

Som konservative mener vi, at vi skal passe på den ældre generation og give dem de bedste muligheder for at leve det liv, som de ønsker.

Vi har den ældre generation at takke for vores kultur og velstandssamfund, og derfor skal vi værne om dem. I den første del af alderdommen har de ældre brug for et mangfoldigt udvalg af kultur- og fritidstilbud, som vi konservative vil arbejde for. På et tidspunkt får de fleste ældre dog brug for mere pleje, hjælp og omsorg end tidligere i livet. Som konservative vil vi arbejde for værdighed i alle ældres liv. Den ældre skal kunne blive i sit eget hjem så længe som muligt. Det giver en personlig værdi. Som kommune skal vi kunne tilbyde god og fleksibel service, enten ved kommunens medarbejdere eller private medarbejdere.

Samtidig ønsker vi at gøre det lettere for ældre og handicappede at blive visiteret til et hjælpemiddel. Vores ældre borgere skal have udleveret hjælpemidler uden besværlige ansøgningsprocedurer. Samtidig ønsker vi som konservative at gå forrest i den teknologiske udvikling af hjælpemidler til ældre, dog uden at besværliggøre de ældres hverdag.

En anden del af befolkningen, vi som konservative ønsker at støtte på bedste vis, er de handicappede. Disse mennesker er en vigtig social ressource for ethvert samfund, som skal tilbydes den bedste støtte til at leve livet. Det er samfundets vigtigste opgave at tage sig af dem, som ikke selv kan og give dem et godt liv på trods af forhindringer. Unge handicappede skal have mulighed for at vælge den skole og uddannelse, de ønsker. Desuden er det vigtigt, at vi som kommune tager højde for handicappede, når der bygges nye eller renoveres offentlige bygninger.

Som konservative prioriterer vi samarbejdet mellem frivillige organisationer og kommunen højt for at skabe borgernære løsninger til borgernes udfordringer. Guldborgsund Frivilligcenter gør en stor indsats for at koordinere de forskellige frivillighedsopgaver. Som konservative støtter vi op om Frivilligscenteret og vil gerne afsætte midler til at fremme motivationen blandt de aktive ældre, der yder en frivillig indsats. Vi ønsker at styrke kontakten mellem de frivillige organisationer og det kommunale. Frivillige skal ikke overtage opgaver fra den kommunale drift, men være et supplement.

Som konservative vil vi være stemmen, der flytter den kommunale service i en positiv retning, så der skabes tryghed og nærvær for ældre og samfundets svageste.