Konservativ vælgerforening i Guldborgsund, Marcus Knuth, Værestedet Perronen & Brandmuseet

af Inge Nielsen

Et spændende medlemsarrangement, hvor vi fik indsigt i Perronens gode initiativer som værested for 130 socialt udsatte brugere i Guldborgsund kommune.

Åbningstid fra 8.00 – 14.00 – hvor der tilbydes et gratis måltid mad, samvær med ligestillede og mulighed for at nyde sin øl eller sin ration hash. Socialrådgiver og medhjælp fra frivillige til tandlæge m.v.  Derudover er der mulighed for at få tøj fra depotet og en startpakke til egen beboelse.

Guldborgsund Kommune finansierer ca. 80% af driften. 20% finansieres ved genbrugssalg, distributørindtægter, kontingenter og private donationer. Det samlede årlige budget er på ca. 1.mio.kr.

Cafe, træværksted, ”Hus Forbi” Pandekagevogn m.m. er med til egenfinansiering.

Bestyrelse, 2 fastansatte  og ca. 30 frivillige, står fo den daglige drift og økonomi.

Der er altid brug for flere villige og flere donationer.

Se mere på https://www.perron4800.dk

Et besøg på Brandmuseum, som huser ikke mindre end fire museer. En måske lidt overset attraktion, men hvis man er til nostalgi og indsigt i udviklingen….. navneligt indenfor brand, frisør, radio og foto, så er det bestemt et besøg værd!

Brandmuseet er det eneste i Danmark øst for Storebælt. Mange flotte køretøjer, som næsten alle var indregistrerede og bruges til forskellige lejligheder og optog.

Triangelforeningen er en frivillig forening, som står for anskaffelser, istandsættelser og pasning af brandkøretøjerne. Vil meget gerne have flere medlemmer og økonomiske input, da der kræves dels mange hænder og en god økonomi for at bevare og aktivere køretøjerne.

Frisørmuseet med flere tidligere saloner fra Nykøbing. Udstyr, som har været brugt er repræsenteret i talrige udgaver. – Spændende at gå på opdagelse i.

Fotomuseet – som huser fotoudstyr fra pressefotograf fra Folketidende – det er enormt med udstyr – pressefotografen har anskaffet sig. Interesse for historisk fotoudstyr kan nemt vækkes her.

Radiomuseet med specielt B&O – Der kender vi de fleste apparater der har været gennem  tiden – og nikker genkendende til dem. TV,erne er der også blevet plads til. Her kan man virkeligt se hvor hastigt udviklingen på området er gået.

Se mere på https://www.brandmuseet.dk

Aftenen sluttede af med oplæg af Marcus Knuth, hvor han blandt andet gav forsamlingen indsigt i dagene & tankerne omkring hans partiskifte.

Konservativ ungdom var repræsenteret og oplyste at der nu er 34 medlemmer. – Flot gået.

Stine Pilt Olsen fortalte om møderne med Formanden Søren Pape og de øvrige Folketingssuppleanter.

Oplyste at 2 fremtidige arrangementer er et besøg på Pomle Nakke og Udendørs-Banko.

Brandmuseet serverede kaffe/the og en rigtig god drømmekage.

Tak til alle for et godt arrangement.

Håber at alle vil medvirke til at oplysning omkring museerne og perronen kommer videre ud i samfundet – så vi kan være med til at styrke de fantastiske arbejder og berettigelse.